Kompanija Alkaloid DD Skopje zahvaljuje Vam na zanimanju za naš proizvod Becutan i posjet našem vebsajtu ili na komuniciranju sa nama elektronskom poštom.

Upozoravamo Vas da posjet našem vebsajtu Becutan znači da ste Vi pročitali sadržaj ove Politike privatnosti. Bilo kakav pregled ili upoznavanje sa našim vebsajtom znači da Vi prihvatate i slažete se pridržavati se uvjeta ovog pravnog Ugovora.

Informacije obezbjeđene na ovom vebsajtu su javnog karaktera i služe jedino u informacijske svrhe i ne mogu se smatrati javnom ponudom ili namjerom nabaviti robu, usluge ili vrijednosne papire Alkaloid DD Skopje. ili drugih povezanih subjekata ili ne trebaju služiti kao osnov donošenja odluka (uključujući i ulaganje) od strane partnera i klijenata kompanije Alkaloid DD Skopje .

Uprkos činjenici da kompanija Alkaloid DD Skopje. nastoji blagovrjemeno ažurirati informacije obezbjeđene na vebsajtu te eliminirati tehničke ili faktičke pogriješke koje se s vrjemena na vrjeme mogu pojaviti. Kompanija Alkaloid DD Skopje ne daje bilo kakvo jamstvo i ne pravi bilo kakve izjave (izričite ili implicitne) glede točnosti, kompletnosti i relevantnosti bilo kojih informacije koje se prezentirane na ovom vebsajtu te odbija bilo kakvu odogovornost za korištenje ovog vebsajta, link kome je sadržan na ovom vebsajtu.

Kompanija Alkaloid DD Skopje. ima pravo vršiti promjene u sadržaju i izvršenju ovog internetskog sajta te suspendirati ili kompletno stopirati svoj rad u bilo koje vrijeme bez prethodnog obavještenja, mada ne prihvata bilo kakve obveze glede periodičnog ažuriranja. Percepcija o obezbjeđenim informacijama može ovisiti o raznim čimbenicima, uključujući i znanstvene, poslovne, ekonomske i financijske, u ovom pogledu, posjetitelj ove internetske stranice treba biti svjestan i preuzeti rizike vezane za pogrješno razumjevanje i tumačenje obezbjeđenih informacija. Prezentirane su informacije namenjene isključivo korisnicima na teriotiju Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Posjetitelj prihvata da je pristup i korištenje ove internetske stranice te bilo koje druge internetske stranice, link na kojem je sadržana na ovom vebsajtu, uključujući i sadržaje, na njegov/njen rizik. Kompanija Alkaloid DD Skopje. te bilo koja kompanija koja je sudjelovala u kreiranju, proizvodnji ili održavanju ove internetske stranice ili sajta, , link kojem je sadržana na ovom vebsajtu, posjetitelju, ne snosi i neće biti odogovoran za bilo kakvu izravnu, DDidentnu, konsekventnu ili kaznivu štetu koja je izazvana Vama, vašoj kompjutorskoj opremi ili bilo kojoj drugoj imovini ili trećoj osobi kao rezultat pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ove internetske stranice ili sajta, čije pozivanje je na ovom vebsajtu.

Ovaj Becutan vebsajt može sadržati informacije koje se odnose na budućnost. Takve informacije su puno neizvjesne i podlježe značajnom utjecaju različitih čimbenika, uključujući i znanstvene, poslovne, ekonomske i financijske i kao rezultat aktualnih rezultata mogu se suštinski razlikovati od onih koje su na ovom vebsajtu.

Bilo kakvi linkovi prema internetskim stranicama treće osobe su obezbjeđeni jedino radi pogodnosti posjetitelja. Kompanija Alkaloid DD Skopje nema namjeru na bilo koji način izraziti svoje odobravanje ili drugo mišljenje glede sadržaja takvih internetskih stranica trećih osoba za koje su takvi linkovi obezbjeđeni, niti će biti odgovorna za informacije koje su njima obezbjeđene i konsekvence njihovog mogućeg korištenja.

Sve trgovačke marke navedene na ovom vebsajtu posjeduje ili su licencirane od strane kompanija koje pripadaju Alkaloid-u DD Skopje .

Ovaj vebsajt te informacije sadržane ili na koje se pozivate, su obezbjeđene jedino u informacijske svrhe. Bilo kakva reprodukcija, kopiranje, repliciranje i korištenje informacija, slika, zvučnih informacija koje su prezentirane na ovom vebsajtu, su zabranjeni bez prethodnog pismenog dopuštenja od strane kompanije Alkaloid. Zahtjev za korištenje sadržanih informacija na ovom vebsajtu mora biti adresiran administratoru ovog vebsajta iz kompanije Alkaloid DD Skopje .

Prikupljanje podataka

Vi možete koristiti naš vebsajt bez otkrivanja Vaših osobnih podataka. Ne traži se da Vi obezbjedite osobne podatke kao uvjet korištenja naše internetske stranice osim kao što može biti neophodno obezbjediti vama proizvod ili uslugu na Vaš zahtjev. Kada Vi koristite naš vebsajt, podaci mogu biti prikupljeni kako bismo vam obezbjedili informacije koje ste Vi tražili. Ovi podaci mogu uključivati naziv vašeg pružatelja internetskih usluga, vebsajt koji ste koristili da se povežete sa našim sajtom, vebsajtove koje posjećujete sa našeg sajta i vašu IP-adresu. Ovi bi podaci mogli voditi i ka Vašoj identifikaciji, međutim, mi to ne koristimo da bi to učinili. Mi koristimo podatke s vrjemena na vrjeme u statističke svrhe, ali održavamo anonimnost svakog individualnog korisnika tako da osoba ne može biti identificirana. U slučajevima kada su osobni podaci obezbjeđeni drugima da vam obezbjede proizvode ili usluge koje ste tražili, ili u druge ovlaštene svrhe, mi računamo na tehnička sredstva da bi smo osigurali da se poštuju važeći propisi o sigurnosti podataka.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Mi prikupljamo osobne podatke kada Vi nam njih obezbjedite preko naše elektronske pošte za kontakt, kao dio narudžbe proizvoda ili usluga, traženja ponude ili zahtjeva u svezi sa materijalima koji su naručeni i sličnih situacija u kojima ste Vi odabrali da nam obezbjedite informacije. Baza podataka i njeni sadržaji ostaju u našoj kompaniji sa procesorima podataka ili serverima koji deluju u naše ime i odgovaraju nama. Vaši osobni podaci neće biti predati s naše strane ili od strane naših agenata na korištenje trećim osobama u bilo kojem obliku ukoliko mi nismo obezbjedili Vaše dopuštenje ili po zakonu se od nas traži tako postupiti. Mi ćemo zadržati kontrolu i odgovornost za korištenje bilo kakvih osobnih podataka koje Vi nama otkrivate. Ipak, mi nećemo biti odgovorni za bilo kakav pokušaj hakiranja koji može voditi ka podatke koji su kompromitirani.

Svrhe uporabe

Podaci koje mi prikupljamo koristiće se jedino u svrhu osiguranja vašeg korištenja vebsajta i obskrbe traženim proizvodima ili uslugama ili u druge svrhe glede kojih ste dali Vašu suglasnost, osim tamo gdje je drugačije predviđeno zakonom.

Pravo pristupa i korekcije

Vi imate pravo pregledati i dopuniti bilo koje osobne podatke koji su pohranjeni u našem sustavu ukoliko vjerujete da su zastareli ili netočni. Pošaljite e-mail na adresu koja je dana u otisku.

Pravo na poništenje

Vi imate pravo u svako vrijeme povući vašu suglasnost korištenja vaših osobnih podataka u buduće. Ponovno, samo pošaljite e-mail na adresu koja je dana u otisku.

Zadržavanje podataka

Mi zadržavamo osobne podatke samo onoliko dugo koliko je nama neophodno pružiti Vam uslugu koju ste tražili ili kojima ste Vi dali Vašu suglasnost osim kada je drugačije predviđeno zakonom (na primjer, u svezi sa sudskim procesom).

Kolačići Alkaloid DD Skopje

Alkaloid DD cjeni Vašu privatnost. U cilju razumjevanja kako ljudi koriste našu internetsku stranicu uopće i kreiranja vrednijih iskustava za vas, mi možemo prikupiti podatke o vašem korištenju ove stranice (izravno i preko naših partnera). Ova će Vam alatka pomoći shavititi koje su informacije prikupljene i osigurati vam praćenje kako su one prikupljene i korištene.

Što su to kolačići?

Kolačići su mali fajlovi koji se stavljaju na Vaš kompjutor ili mobilni uređaj kada posjećujete vebsajt. Kolačići se puno koriste od pružatelja onlajn usluga kako bi (primjerice) osigurali rad njihovih vebsajtova ili usluga ili radili učinkovitije te obezbjedili izvještajne informacije.

Kolačići postavljeni od strane vlasnika vebsajta ili pružatelja usluga (u ovom slučaju, Alkaloid DD ) zovu se “kolačići prve osobe”. Kolačići postavljeni od osoba koje su različite od vlasnika vebsajta zovu se “kolačići treće osobe”. Kolačići trećih osoba osiguravaju karakteristike ili funkcionalnost trećih osoba biti pružene na ili preko vebsajta ili usluge koju korisitite (kao što su promidžba, interaktivni sadržaj i analitika). Treće osobe koje postavljaju ove kolačiće trećih osoba mogu prepoznati Vaš kompjutor i kada on posjećuje vebsajt ili uslugu u pitanju, a, također, i kada on posjećuje izvjesne druge vebsajtove ili usluge.

Zašto mi koristimo kolačiće i druge tehnologije praćenja?

Mi koristimo kolačiće prve i trećih osoba iz više razloga. Neki se kolačići traže iz tehničkih razloga kako bi naši vebsajtovi i usluge funkcionirali i mi se prema njima ponašamo kao prema ,,suštinskim,, ili ,,strogo neophodnim,, kolačićima. Drugi kolačići omogućuju nama i trećim osobama sa kojima radimo pratiti ili targetirati zanimanja posjetitelja našim vebsajtovima i mi se prema njima ponašamo kao prema kolačićima ,,izvjedbe,, ili ,,funkcionalnosti,,. Na primjer, mi koristimo kolačiće kao bismo skrojili sadržaj i informacije koje možemo poslati ili predstaviti vama i drugačije personalizirati vaše iskustvo dok imate interakciju sa našim vebsajtovima i unaprijediti funkcionalnost usluga koje mu pružamo. Mi, također, omogućujemo našim korisnicima koristiti kolačiće i slične tehnologije praćenja u svezi sa njihovim korištenjem naših usluga kako bi dopustili nama i našim korisnicima pratiti njihove pretplatnike. Konačno, treće osobe serviraju kolačiće preko naših vebsajtova i usluga u svrhu promidžbe, analitike i druge svrhe. Ovo je detaljnije opisano u nastavku ovog teksta.

Kolačići servirani preko naših vebsajtova

Specifične vrste kolačića prve osobe servirane preko naših vebsajtova i svrhe koje oni vrše su opisani u daljnjem tekstu dolje. Kolaćići koji se traže u tehničke svrhe


Kolačići za analitiku i prilagođenje

Ovi kolačići prikupljaju informacije koje se koriste ili u agregatnom obliku kako bi nam pomogli razumjeti kako se koriste naši vebsajtovi ili koliko su učinkovite naše marketing kampanje, ili pomoći nam prilagoditi naše vebsajtove i aplikaciju vama u cilju unapređenja vašeg iskustva.

Promidžbeni (targetirajući) kolačići

Ovi se kolačići koriste u stavranju reklamnih poruka koje su relevantnije vama i vašim interesima. Oni, također, vrše funkcije kao sprječavanje iste reklame od trajnog prepojavljivanja, osiguravajući da su reklame pravilno prikazane i u nekim slučajevima selektirajući reklame koje su bazirane na vašim zanimanjima. Za daljne informacije, pogledajte dio Izjave o kolačićima pod naslovom “Targetirano onlajn reklamiranje“.

Druge tehnologije za praćenje

Mi i naši partneri treće osobe, s vrjemena na vrjeme, možemo koristiti druge, slične tehnologije kao što su pixels (ili ,,clear gifs,,) i druge tehnologije za praćenje. To su fajlovi sa grafikama koji sadrže jedinstveni indentifikator koji nama omogućava prepoznati kada je netko posjetio naše vebsajtove. Ovo nam dopušta, na primjer, isporučiti ili komunicirati sa kolačićima, razumjeti da li ste Vi došli na naše vebsajtove iz onlajn reklame koja je prikazana na vebsajtu treće osobe, servirati vama targetirane reklame i drugima kao vi, unaprijediti performansu sajta i meriti uspjeh marketiniških kampanji. Dok Vi niste u stanju specifično odbiti ili onesposobiti ove tehnologije za praćenje, u mnogim instancama, ove su tehnologije podupiru na kolačiće kako bi funkcionirale pravilno; sljedstveno, u tim instancama, kolačići koji se odbijaju narušiće funkcioniranje ovih tehnologija.

Targetirano onlajn reklamiranje

Mi smo angažirali jednu ili više trećih osoba pružatelja usluga pratiti i analizirati individualizirano korištenje i obim statističkih infotrmacija iz interakcija sa našim vebsajtovima. Mi smo, također, partneri sa jednom ili više trećih osoba (kao što su promoteri i reklamne mrježe) prikazati reklamiranje na našim vebsajtovima i/ili upravljati i servirati reklamiranje na drugim sajtovima.

Ove treće osobe koriste kolačiće pixel tags i slične tehnologije za praćenje u svrhu prikupljanja i korištenja izvesnih informacija o vašim onlajn aktivnostima, na našim vebsajtovima i/ili drugim sajtovima ili mobilnim apps, da bismo zaključili vaša zanimanja i isporučili Vam targetirane reklame koje su skrojene za vas na osnovi vaših pregleda i zaključena zanimanja (Reklamiranje na osnovi zanimanja). Za više informacija o ovoj praksi, kliknuti ovdje: http://www.aboutads.info/choices/.

Naši pružatelji usluga treće osobe mogu, također, koristiti kolačiće ili web beacons prikupljati informacije o vašim posjetima našim vebsajtovima i/ili drugim sajtovima meriti i pratiti učinkovitost reklama i naših onlajn marketinških aktivnosti (na primjer, prikupljanjem podataka o tome koliko ste puta kliknuli na jednu od naših reklama). Informacije prikupljene od ovih trećih osoba ne uključuju osobne informacije koje omogućavaju da biste vi bili specifično identificirani (na primjer, pozivajući se na vaše ime ili elektronsku adresu).

Kolačići servirani preko usluga

Google remarketing reklame: Karakteristika naših Google remarketing reklama (također poznate i kao web retargeting reklame) omogućava našim korisnicima koristiti, kreirati i upravljati reklamama na Google Display network. Kada jedan korisnik odabere koristiti ovu odliku, Alkaloid DD Skopje instalira Google tracking pixel postavljajući kolačić Alkaloid DD Skopje koji će prepoznavati posjetitelje sajta putem reklama koje su postavljene s pomoću odlike Google remarketing ads. Ove tehnologije olakšavaju lansiranje reklamnih kampanji na Google Display Network i dopuštaju Alkaloid DD Skopje obezbjediti izvješće našim korisnicima o performansi ovih reklamnih kampanji. Da biste odbili ove kolačiće, pratite donje instrukcije pod naslovom „Kako ja mogu kontrolirati kolačiće?“. Alternativno, kliknite na relevantni opt-out link ovdje: https://www.google.com/settings/ads/plugin

Kako ja mogu kontrolirati kolačiće?

Vi imate pravo odlučiti da li ćete prihvatiti ili odbiti kolačiće.

Alatka prioriteta kolačića vebsajta: Vi, također, možete koristiti vaše prioritete kolačića vebsajta posjećujući TRUSTe preference center klikom na ovaj link: http://preferences-mgr.truste.com/.

Kontrole preglednika: Vi možete postaviti ili dopuniti kontrole vašeg veb preglednika kako biste prihvatili ili odbili kolaćiće, vi možete još koristiti naše vebsajtove putem vašeg pristupa nekoj funkcionalnosti, a područja naših veb sajtova mogu biti ograničena. Kako sredstva pomoću kojih Vi možete odbiti kolačiće kroz vaše kontrole veb preglednika variraju od preglednika do preglednika, za više informacija vi trebate posjetiti preglednikov meni za pomoć.

Onesposobljenje promidžbe koja je bazirana na najvjeći interes: Vjećina reklamnih mrježa nudi vam put ka reklamiranju koje je bazirano na interesiranje. Ukoliko želite naći više informacija, posjetite http://www.aboutads.info/choices/ or http://www.youronlinechoices.com

Mobilno reklamiranje: Vi možete odabrati vaše indentifikatore mobilnog reklamiranja koji se koriste kod nekih tipova reklamiranja na osnovi zanimanja, uključujući i one koji se vrše s naše strane, pristupajući setinzima u važim mobilnim uređajima Apple ili Android i prateći najskorije publikovane instrukcije. Ukoliko odlučite, mi ćemo ukloniti sve podatke o vama i više neće biti daljnjeg prikupljanja i praćenja. Slučajni ID koji smo (ili našim partnerima trećim osobama) vam prethodno dodeljili, također, biće uklonjen. Ovo znači da ako kasnije odlučite uključiti se, mi nećemo biti u stanju nastaviti i pratiti vas koristeći isti ID kao ranije, i vi ćete, iz praktičnih razloga, biti novi korisnik našeg sustava.

Ne ostavljate traga: Neki internetski preglednici kao što su Internet Explorer, Firefox, i Safari – uključuju mogućnost emitiranja signala “Ne ostavljate traga” ili “DNT”. S obzirom na to da jedinstveni standardi u svezi sa “DNT” signalima nisu usvojeni, naši vebsajtovi trenutačno ne obrađuju ili odgovaraju na “DNT” signale. Alkaloid DD privatnost i opdabir shvata ozbiljno i ulagaće napore nastaviti praćenje događaja glede tehnologije DNT pružatelja i provođenja standarda. Saznati više o “DNT”, posjetite All About Do Not Track.

Koliko ćete često ažurirarti vašu Izjavu o kolačićima?

Mi, s vrjemena na vrjeme, možemo ažurirati ovu Izjavu o kolačićima kako bi, na primjer, odrazili promjene kod kolačića koje koristimo ili u druge operativne, zakonske ili regulatorne svrhe. Zbog toga, molimo Vas redovito posjećujte ovu Izjavu o kolačićima kako bi bili informirani o našem korištenju kolačića i povezanim tehnologijama.

Datum na koncu ove Izjave o kolačićima pokazuje kada je ona poslednji puta ažurirana.

Kontakti

Svi upiti ili žalbe glede vaših osobnih informacija trebaju biti upućenii napismeno:

Alkaloid AD Skopje

Bulevar Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, R. Makedonija

Ili elektronskom poštom: [email protected]